Logger Script

움직이기  

로그인 회원가입 장바구니 주문배송조회 고객센터
 
★ 2019 설 연휴 택배...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[박스바다] 즐겨찾기에 추가하기

 

  

 

 

 

 

 

 

  Home > 택배용봉투 > 삼중지 택배봉투
상품명 : 삼중지PE핑크-W2호 무료배송
  사이즈 : 20x30+4 cm (가로x세로+날개)
  가격 : 11,800 원 (단가 : 59 원) (V.A.T 별도)
  적립포인트 : 110 점
  포장단위 : 200 장
  재질 : LDPE
  색상 : 핑크
  두께 : 0.07 mm
  주문수량 :
  EA
 
  →  상품상세정보  


움직이기