Logger Script

움직이기  

로그인 회원가입 장바구니 주문배송조회 고객센터
 
★설 연휴 택배 출고 ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[박스바다] 즐겨찾기에 추가하기

 

  

 

 

 

 

 

 

  Home > 택배용봉투 > HD 택배봉투
상품명 : HD블루-W2호 무료배송
  사이즈 : 20x30+4 cm (가로x세로+날개)
  가격 : 16,800 원 (단가 : 42 원) (V.A.T 별도)
  적립포인트 : 160 점
  포장단위 : 400 장
  재질 : HDPE
  색상 : 블루
  두께 : 0.07 mm
  주문수량 :
  EA
 
  →  상품상세정보  


움직이기